Výchovní poradci, prevence

22.01.2017 - 12:08

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA,

LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁM. 22

Přidružená škola UNESCO

e-mail:  vospspgs [at] vospspgs.cz,   web:  www.vospspgs.cz

 

 

 

Konzultační hodiny  výchovných poradců, 2. pol. 2016/2017

Rozvrh platný od 23. 1. 2017

Výchovný poradce

Konzultační dny (ostatní dle potřeby)

PhDr. Soňa Sodomková (SPgŠ)

Čtvrtek, 16.05 - (kabinet PED – č. 24)

Mgr. Jarmila Jašková (VOŠP)

Úterý, 16.05 - (kabinet PŘV – č. 29)

 

Metodik prevence

Mgr. Dagmar Šimková

Individuálně dle potřeb a domluvy (sborovna)

Mimo výše uvedené časy lze v případě potřeby s výchovnými poradkyněmi domluvit individuální konzultaci.

Všichni vyučující poskytují pomoc žákům, kteří nedosahují očekávaných výsledků, a to formou individuálních konzultací, vždy po vzájemné dohodě.

 

                                                                                   Mgr. Stanislav Leníček

                                                                                             ředitel školy

V Litomyšli 22. 1. 2017