Upozornění

15.03.2020 - 11:55

Na základě rozhodnutí ředitele školy je od 16.3.2020 umožněno pedagogickým pracovníkům

pracovat z domu (tzv. home office). Rozhodnutí platí na dobu omezenou.

Domácí přípravu žáků a studentů vyučující zajistí dle svých možností, popř. využijí technické vybavení školy.

Provoz školy: 6:00 - 14:30 hodin. 

Dne 10.3.2020 byla na VOŠP a SPgŠ dle nařízení Bezpečnostní rady státu a MŠMT

přerušena výuka.

Žáci a studenti školy získají podklady k domácí přípravě na e-mailových adresách tříd a skupin,

popř. na intranetu www.vospspgs.cz - studijní materiál - (S1, S2, ... atd.)

Děkujeme za pochopení.  

ředitelství školy

Přílohy: