Termíny přijímacího řízení na Střední pedagogickou školu

29.01.2024 - 08:42

MŠMT stanovilo termín jednotných přijímacích zkoušek (testy CERMAT) pro čtyřleté obory vzdělání na střední škole.

Praktická zkouška se bude konat

pro uchazeče, konající JPZ v naší škole pravděpodobně ve stejný den v odpoledních hodinách (dle kapacity viz pozvánka),

pro uchazeče, konající JPZ v jiné škole dne 16.4.2024 (viz pozvánka, kterou uchazeč obdrží).

Pohovor v českém jazyce pro uchazeče - cizince, nekonající JPZ z českého jazyka proběhne v den, kdy uchazeč koná praktickou zkoušku v 13:00 hodin (kancelář č. 6/7).

Řádné termíny JPZ (Jednotná přijímací zkouška - testy Cermat):

1. termín: pátek 12.4.2024

2. termín: pondělí 15.4.2024

Náhradní termíny JPZ (Jednotná přijímací zkouška - testy Cermat):

1. termín: pondělí 29.4.2024

2. termín: úterý 30.4.2024