SUPLOVÁNÍ

26.02.2021 - 14:00

Distanční výuka od 1. 3. do 12. 3. 2021 - VOŠP a SPgŠ  viz ... https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud

Distanční výuka - dálková forma studia od 1. 3. do 12. 3. 2021

Opatření PES pro školství.

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud:

- výuka na středních školách a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem  (pro VOŠP a SPgŠ)

- jsou umožněny prezenční individuální konzultace, vždy pouze jeden student a jeden pedagogický pracovník (pro VOŠP a SPgŠ)

- na VOŠP je umožněno konání zkoušek max. do 10 osob, při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření (pouze pro studenty VOŠP)

PLATBA DO NADAČNÍHO FONDU VOŠP a SPgŠ Litomyšl - nejpozději do 30. 11. 2020

ŠKOLNÉ - 1 500,- Kč ZA ZIMNÍ SEMESTR 2020/21

Organizace školního roku 2020/21 pro VOŠP