SUPLOVÁNÍ

25.09.2022 - 17:00

Suplování 2. 12. 2022

Suplování 2. 12. 2022 - vyuč.

Suplování 1. 12. 2022

Suplování 1. 12. 2022 - vyuč.

Předběžný rozvrh studijní skupiny/třídy od 28. 11. 2022

Předběžný rozvrh vyučující od 28. 11. 2022

 

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - základní informace. Zahájení kurzu 23. 9. 2022 v 8 hodin, učebna č. 42 (přízemí) DO KURZU JIŽ NEPŘIJÍMÁME

Závěrečná zkouška - ověřování hodnoticích standardů od 8. 11. 2022 do 20. 1. 2023

Platba školného pro zimní a letní semestr školního roku 2022/23 pro studenty VOŠP