Přijímací řízení VOŠP PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 - prodloužerný termín pro podání přihlášky do 11. 6. 2021 (platí pro denní i dálkové studium)

09.06.2021 - 13:00

Studenti, kteří se účastní náhradního termínu pro didaktické testy ve dnech 7. – 9. 7. 2021, budou přijati v měsíci červenci. Termín zveřejnění výsledků didaktických testů je od 19. 7. 2021 ze strany Cermatu. Následně si studenti vyžádají maturitní vysvědčení ze strany kmenové střední školy a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodají v měsíci červenci osobně na VOŠP (po telefonické domluvě) nebo zašlou poštou. Na přijímací řízení v pondělí 28. 6. 2021 se zájemci o studium dostaví osobně (včetně studentů, kteří jsou přihlášeni k náhradnímu termínu didaktických testů), dostanou informace o nástupu ke studiu na VOŠP (popř. odevzdají lékařské potvrzení).

Obor vzdělání: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (Kód: 75-31-N/..)

Prodloužení termínu podání přihlášky pro studium na VOŠP do 11. 6. 2021

Vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika (Kód: 75-31-N/03)

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na Vyšší odborné škole pedagogické
pátek 9. 4. 2020 od 10:00 do 16:30 hod. 

Denní studium

Zaměření:

Speciální pedagogika
Předškolní pedagogika
Pedagogika volného času

Termíny podání přihlášky do:

31. května 2021 (1. kolo) PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PODÁNÍ PŘÍHLÁŠKY DO 11. 6. 2021
16. srpna 2021 (2. kolo)

Termíny přijímacího řízení

1. kolo - 28. června 2021    BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - TESTŮ (osobní účast na přijímacím řízení nutná)
2. kolo - 30. srpna 2021    BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - TESTŮ (osobní účast na přijímacím řízení nutná)
3. kolo - termín bude upřesněn, pokud počet studentů nebude dostačující (září 2021)


Dálkové studium

Zaměření:
 

Speciální pedagogika
Předškolní pedagogika

Termíny podání přihlášky do:

31. května 2021 PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PODÁNÍ PŘÍHLÁŠKY DO 11. 6. 2021

Termíny přijímacího řízení

28. června 2021 - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (záložka: Ukázky testů)
Další kola budou upřesněna na webových stránkách, pokud počet studentů nebude dostačující.