Přijímací řízení VOŠP - DENNÍ STUDIUM pro školní rok 2022/23

17.01.2022 - 13:00

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 NA VOŠP LITOMYŠL

Obor vzdělání: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (Kód: 75-31-N/..)

Vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika (Kód: 75-31-N/03)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ - 8. 4. 2022 

Denní studium

Zaměření:

Speciální pedagogika
Předškolní pedagogika
Pedagogika volného času

Termíny podání přihlášky do:

31. května 2022 - 1. kolo

17. srpna 2022 - 2. kolo (pokud počet uchazečů nebude dostačující)

září - říjen 2022 - 3. kolo (pokud počet uchazečů nebude dostačující)

Termíny přijímacího řízení

1. kolo - 16. června 2022 BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - BEZ PÍSEMNÝCH TESTŮ (osobní účast na přijímacím řízení nutná)

2. kolo - 30. srpna 2022 (pokud počet uchazečů nebude dostačující)
3. kolo - průběžně od 1. září do 31. řijna 2022 (pokud počet uchazečů nebude dostačující)


Dálkové studium

Zaměření:
 

Speciální pedagogika
Předškolní pedagogika

Termíny podání přihlášky do:

31. května 2022 

Termíny přijímacího řízení

23. června 2022 - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (záložka: Ukázky testů)