PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLU PEDAGOGICKOU pro školního roku 2023/24

15.11.2022 - 12:30

STUDIUM NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ

Obor vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Zaměření: Speciální pedagogika, Předškolní pedagogika, Pedagogika volného času

 

Kvalifikace absolventů Vyšší odborné školy pedagogické:

 

Absolventi najdou uplatnění podle získaného zaměření:

Zaměření  speciální pedagogika

            Absolvent najde uplatnění jako:

 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, určených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních,
 • pedagog volného času  nebo vychovatel/ka ve školách a školských zařízeních s integrovanými třídami či skupinami,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve zdravotnických či sociálních zařízeních, ozdravovnách, léčebnách apod.
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách anebo třídách, které jsou zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v předškolních zařízeních s alternativním programem,
 • pedagog volného času v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých,
 • asistent/ka pedagoga ve třídách mateřské školy, ZŠ, základní školy speciální.


Zaměření předškolní pedagogika

         Absolvent najde uplatnění jako:

 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách nebo ve třídách mateřské školy,
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách nebo ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v předškolních zařízeních s alternativním programem, např. MŠ Začít spolu, Waldorfská mateřská škola, Zdravá škola, MŠ Marie Montessori, Jenská škola aj.,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, např. školní družina, školní klub, domov mládeže, dětské domovy různého typu apod.,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých,
 • pedagog volného času ve střediscích volného času,
 • asistent pedagoga ve třídách mateřské školy a základní školy.


 Zaměření pedagogika volného času

        Absolvent najde uplatnění jako:

 • pedagog volného času  nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, např. školní družina, školní klub, domov mládeže, dětské domovy různého typu apod.,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních a volnočasových zařízeních,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních a volnočasových zařízeních s integrovanými dětmi,
 • pedagog volného času ve  střediscích volného času pro zájmové aktivity v oblasti tělovýchovné nebo hudební nebo výtvarné nebo dramatické,
 • pedagog volného času v  centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí, dospělých a seniorů,
 • asistent pedagoga ve třídách základní školy.