Opatření PES pro oblast školství

20.11.2020 - 12:47

Vzhledem k nařízení MŠMT (Opatření PES pro oblast školství) je od 25.11.2020 obnovena prezenční výuka závěrečných ročníků SPgŠ a VOŠ. Výuka bude probíhat podle stávajícího rozvrhu, popř. s drobnými úpravami v rámci suplování - (26. 11. 2020: D4. A - konzultační den, D4. B - nevýukový den).

Prezenční praktická výuka (Pedagogická praxe) 3.ročníků SŠ (PMP) a 2.ročníků VOŠ bude ve školských zařízeních v Litomyšli probíhat v úsporném režimu, kdy se žáci/studenti konající "výstup" účastní praxe prezenčně, ostatní žáci/studenti distančně podle pokynů vyučujících.

Žáci/studenti v prezenční výuce se mohou stravovat v jídelně DM.

Ředitelství školy

V Litomyšli 20.11.2020