ODBORNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠP LITOMYŠL V ZAHRANIČÍ

16.11.2022 - 09:10

ERASMUS+ 2022/23

Odborná praxe v zahraničí ve školním roce 2022/23

Zveme všechny zájemce o pedagogickou praxi v zahraničí v letošním školním roce k pohovoru u Mgr. Š. Kučerové nebo E. Krátké, motivační pohovor bude v angličtině, případně němčině a

následný výběr účastníků bude probíhat na základě následujících kritérií:

- zájem o stáž (krátkodobá x dlouhodobá)

- dosavadní zkušenosti (práce s dětmi, předcházející praxe, pobyt v zahraničí)

- přístup ke vzdělání (účast ve škole a na mimoškolních akcích)

- dosavadní studijní výsledky a hodnocení vyučujícího praxe

- motivace

V letošním školním roce nabízíme praxi v předškolních zařízeních krátkodobou i dlouhodobou v zimním i letnímsemestru školního roku 2022/23 v Dublinu v Irsku.

Zahraniční praxe jsou určeny pro studenty VOŠP, zaměření Předškolní pedagogika a Speciální pedagogika.