Očkování "Covid-19"

28.07.2021 - 09:32

Vzhledem k potřebě prezenčního vzdělávání včetně realizace pedagogické praxe ve školských zařízeních v době pandemie COVID-19

DOPORUČUJEME žákům a studentům VOŠP a SPgŠ včasné očkování.

ředitelství školy