Nové termíny přijímacího řízení 2022/23 - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ

05.08.2022 - 13:00

Obor vzdělání: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (Kód: 75-31-N/..)

DENNÍ STUDIUM - 30. srpna 2022 od 9:00 hod. BEZ PÍSEMNÝCH TESTŮ - osobní účast na přijímacím řízení nutná (přihlášky do 17. 8. 2022) 

Kvalifikace: učitel/ka MŠ, vychovatel/ka, pedagogo volného času a asitent pedagoga za pouhé 3 roky studia!!! Titul DiS. - diplomovaný specialista.

Vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika (Kód: 75-31-N/03)

Zaměření:

Speciální pedagogika
Předškolní pedagogika
Pedagogika volného času

Termíny podání přihlášky do:

31. května 2022 - 1. kolo

17. srpna 2022 - 2. kolo (pokud počet uchazečů nebude dostačující)

září - říjen 2022 - 3. kolo (pokud počet uchazečů nebude dostačující)

Termíny přijímacího řízení

1. kolo - 16. června 2022 BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - BEZ PÍSEMNÝCH TESTŮ (osobní účast na přijímacím řízení nutná)

2. kolo - 30. srpna 2022 (pokud počet uchazečů nebude dostačující)
3. kolo - průběžně od 1. září do 31. řijna 2022 (pokud počet uchazečů nebude dostačující)


Dálkové studium

Zaměření:
 

Speciální pedagogika
Předškolní pedagogika

Termíny podání přihlášky do:

31. května 2022 

2. kolo - přihlášky do 7. 9. 2022 (přijímací zkoušky dne 13. 9. 2022 v 8:30 hod. - PÍSEMNÉ TESTY)

Termíny přijímacího řízení

23. června 2022 - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (záložka: Ukázky testů)

2. kolo - přijímací řízení dne 13. 9. 2022 v 8:30 hod - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - OSOBNOSTNÍ PSYCHOLOGICKÝ TEST A TEST Z CIZÍHO JAZYKA (ukázky testů - web školy)