Dotační program bezplatné stravování

28.07.2023 - 10:54

Na základě výzvy, která je vyhlášena v souladu s výzvou č. 03_22_026 „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“, Operační program Zaměstnanost plus, priorita 4 Materiální pomoc nejchudším osobám, specifický cíl 4.1: Řešit materiální deprivaci poskytnutím potravinové nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně dětí, a zajistit doprovodná opatření na podporu jejich sociálního začleňování (vyhlašovatelem/řídícím orgánem výzvy je Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, dále „MPSV“), zveřejňujeme formulář Čestného prohlášení.

Žadatele o prominutí úplaty za školní stravování pro rok 2023/24 žádáme o vyplnění čestného prohlášení a jeho zaslání na adresu školy.

Děkujeme

Přílohy: