DENNÍ STUDIUM na VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ

30.09.2022 - 13:00

PŘIJÍMÁME UCHAZEČE PRO DENNÍ STUDIUM NA VOŠP - V PRŮBĚHU MĚSÍCE ŘÍJNA, do 31. 10. 2022, BEZ PÍSEMNÝCH TESTŮ - podmínkou přijetí je vyplnění přihlášky a doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení. 

Kvalifikace: učitel/učitelka MŠ, vychovatel/vychovatelka, pedagog volného času a asistent pedagoga za pouhé 3 roky studia!!! Titul DiS. - diplomovaný specialista.

Obor vzdělání: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (Kód: 75-31-N/..)

Vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika (Kód: 75-31-N/03)

Zaměření:

Speciální pedagogika
Předškolní pedagogika
Pedagogika volného času

Termíny podání přihlášky do:

31. května 2022 - 1. kolo

17. srpna 2022 - 2. kolo (pokud počet uchazečů nebude dostačující)

září - říjen 2022 - 3. kolo přijímacího řízení, odevzdání přihlášky na studijním oddělení

Termíny přijímacího řízení

1. kolo - 16. června 2022 BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - BEZ PÍSEMNÝCH TESTŮ (osobní účast na přijímacím řízení nutná)

2. kolo - 30. srpna 2022 (pokud počet uchazečů nebude dostačující)

3. kolo - průběžně v průběhu měsíce září do 31. řijna 2022, přijímání uchazečů každý den na studijním oddělení, II. patro školy (kancelář č. 6) BEZ PÍSEMNÝCH TESTŮ


Dálkové studium

Zaměření:
 

Speciální pedagogika
Předškolní pedagogika

Termíny podání přihlášky do:

31. května 2022 

2. kolo - přihlášky do 7. 9. 2022 (přijímací zkoušky dne 13. 9. 2022 v 8:30 hod. - PÍSEMNÉ TESTY)

Termíny přijímacího řízení

23. června 2022 - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (záložka: Ukázky testů)

2. kolo - přijímací řízení dne 13. 9. 2022 v 8:30 hod - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - OSOBNOSTNÍ PSYCHOLOGICKÝ TEST A TEST Z CIZÍHO JAZYKA (ukázky testů - web školy)

 

STUDIUM NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ V LITOMYŠLI – zimní a letní semestr školního roku 2023/24

Obor vzdělání: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (Kód: 75-31-N/..)

Vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika (Kód: 75-31-N/03)

Kvalifikace: učitel/učitelka MŠ, vychovatel/vychovatelka, pedagog volného času a asistent pedagoga za pouhé 3 roky studia!!! Titul DiS. - diplomovaný specialista.

DENNÍ STUDIUM VOŠP

Zaměření:

  • Speciální pedagogika

  • Předškolní pedagogika

  • Pedagogika volného času

 

Termíny podání přihlášky:

  • do 31. května 2023 - 1. kolo

  • do 17. srpna 2023 - 2. kolo (pokud počet uchazečů nebude dostačující)

  • září - říjen 2023 - 3. kolo přijímacího řízení (pokud počet uchazečů nebude dostačující), odevzdání přihlášky na studijním oddělení

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo - 15. června 2023 BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - BEZ PÍSEMNÝCH TESTŮ (osobní účast na přijímacím řízení nutná)

2. kolo - 30. srpna 2023 (pokud počet uchazečů nebude dostačující)

3. kolo – září a říjen 2023 (pokud počet uchazečů nebude dostačující)


Dálkové studium

Zaměření:

  • Speciální pedagogika

  • Předškolní pedagogika

 

Termíny podání přihlášky:

  • do 31. května 2023 

Termíny přijímacího řízení

22. června 2023 - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (záložka: „Ukázky testů“)