DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLU PEDAGOGICKOU LITOMYŠL

07.03.2024 - 10:59

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ - 12. 4. 2024 (12:00 - 16:30 hod.)

Informace o studiu na VOŠP (učebna č. 43) a prohlídka školy:

- informační schůzka ve 12:00 hod. (prohlídka školy ve 13:00 hod.),

- informační schůzka ve 13:00 hod. (prohlídka školy v 14:00 hod.),

- informační schůzka ve 14:00 hod. (prohlídka školy v 15:00 hod.),

- informační schůzka v 16:00 hod. a následná prohlídka školy.

Všechny zájemce, uchazeče o studium, budoucí studenty a zvědavce zveme na den otevřených dveří Vyšší odborné školy pedagogické.

Seznámíme Vás s naším vzdělávacím programem a zaměřeními, s podobou přijímacího řízení i studia, s prostředím školy a s jejími tvářemi. Nahlédnete s námi pod pokličku!